O nas
Świadczone usługi
Poradnia dziecięca
Poradnia ogólna
Gabinety P.O.Z.
Gabinety prywatne
COVID-19
Pacjent
O szczepieniach
Partnerzy
Praca
Galeria
RODO
Kontakt


COVID-19 / SARS-CoV-2


Test antygenowy COVID-19
w Przychodni WRZOSY bezpłatny dla Pacjentów!

Test antygenowy jest jednym z badań wykorzystywanych w diagnostyce koronawirusa. Niedawno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dopuściła wykonywanie testów antygenowych w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2.

Wynik ujemny nie może być traktowany jako wykluczenie zakażenia SARS-CoV-2. Na ten moment zaleca się by wyniki ujemne testu antygenowego potwierdzać testem genetycznym.

Test antygenowy COVID-19 przygotowanie

Badanie wykonywane jest podobnie jak testy PCR w oparciu o wymaz, pobrany od pacjenta z nosa lub nosogardzieli (w zależności od testu). Po pobraniu wymazu, próbkę materiału nanosi się do otworu na płytce testowej i po określonym czasie dokonuje odczytu. Czas oczekiwania na wynik różni się między testami różnych producentów, ale zwykle jest dostępny w ciągu 10-30 minut, w odróżnieniu od klasycznego testu RT-PCR (zwykle 24 godziny), rekomendowanego przez WHO.

Test antygenowy COVID-19 kiedy wykonać badanie?

Wykonanie testu antygenowego ogranicza się do początkowego etapu choroby - do 5-7 dni, od pojawienia się objawów wskazujących na COVID-19, ponieważ dochodzi wówczas do intensywnego namnażania się (czyli replikacji) wirusa.

Brakuje danych do oceny zastosowania tego testu w populacjach bezobjawowych. W późniejszych etapach choroby COVID-19 stężenie wirusa może się zmniejszać, w związku z czym testy mogą nie wykryć jego obecności.

Test antygenowy wyniki

Jak należy interpretować wyniki testu antygenowego na koronawirusa? Jeżeli wynik jest jest dodatni, oznacza to infekcję COVID-19. Jeżeli test antygenowy COVID-19 ma wynik negatywny, a występowały objawy koronawirusa, konieczne jest potwierdzenie testem PCR.Wykonanie

Wyjazd zagranice – wymagane testy

Należy sprawdzić aktualne wymogi danego kraju. Możliwość wydruku wyników w różnych wersjach językowych

UWAGA PACJENCI!

Przypominamy, że epidemia KORONAWIRUSA COVID-19 / SARS-CoV-2 nadal trwa, prosimy o zachowanie ZASAD BEZPIECZEŃSTWA! Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami NFZ w dalszym ciągu obowiązują nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć Pacjentów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 • Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 • Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 • Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 • Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.
Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce? Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz inne nieprawidłowości.

Korzystasz z teleporady, gdy:

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV
 • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z
 • pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Jakie obowiązki informacyjne ma placówka lecznicza

Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:
 • w miejscu leczenia
 • na stronie internetowej
 • telefonicznie na Twoją prośbę.
Informacja powinna zawierać następujące dane:
 • listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty
 • system, przez który lekarze udzielają teleporad
 • sposób ustalenia terminu teleporady
 • sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia
 • sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)
 • możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna
instrukcje o:
 • sposobie realizacji e-recepty
 • sposobie realizacji e-skierowania
 • sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne
 • sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
 • możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:
 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Jak przebiega teleporada

Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Gdzie do lekarza

Jeśli Twoja przychodnia została zamknięta, skorzystaj z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz aktualne:
 • listy poradni POZ, które udzielają teleporad
 • wykazy otwartych poradni specjalistycznych, gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych.

Wskazane jest:

 • Rejestracja pacjentów tylko TELEFONICZNA.
  Nie zgłaszamy się samodzielnie do Przychodni w celu umówienia wizyty czy teleporady.
 • W godzinach pracy przychodni realizowane są zarówno TELEPORADY jak i WIZYTY STACJONARNE - umówione na KONKRETNĄ godzinę do poszczególnych lekarzy.

W czasie wizyty w przychodni prosimy o:

 • zasłonięcie ust i nosa maseczką
 • odkażenie rąk
 • poddanie się mierzeniu temperatury

Nie należy zgłaszać się po recepty

Prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić:
 • MAILOWO: recepty@nzozwrzosy.pl
lub
 • TELEFONICZNIE: (+48) 56 651 16 09
Aby otrzymać receptę należy w mailu podać swoje dane osobowe, numer telefonu, rodzaj leku, dawkowanie, ilość opakowań oraz nazwisko lekarza prowadzącego. Prosimy o podanie informacji czy posiadacie Państwo Internetowe Konto Pacjenta. Czas oczekiwania na receptę może wynieść do 5 dni roboczych.

UWAGA!

Kod do realizacji recepty zostanie wysłany za pomocą INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA lub za pomocą SMS na podany przez pacjenta numer telefonu.

W celu złożenia zamówienia i odebrania recepty nie przychodzimy na wizytę do lekarza.

Wszelkie dokumenty (karty informacyjne, deklaracje pacjenta itp.) bardzo prosimy przesyłać na mail: recepty@nzozwrzosy.pl

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo
zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń!